בני דרום

מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ
דואר נע אבטח. מיקוד 79250

טל.8515555 - 08 פקס 8515554 - 08

העלייה לקרקע בבני דרום הייתה בחודש אדר תש"ט (1949 ) על ידי גרעין של חניכי כפר הנוער הדתי - גרעין "נתיבות-כפר דרום". חברי גרעין זה הם אלה שלחמו בכפר דרום שבנגב . לגרעין זה הצטרפה קבוצה נוספת שנקראת גרעין "מורשה" (מיוצאי אמריקה ודרום אפריקה) ושתי קבוצות אלה ייסדו יחד את בני דרום