יום שישי 18 אפריל 2014   
  
 
 חיפוש באתר    
Google
   
  
 חדשות    
   
  
 זמני היום    
   
  
 דף הבית    

bd_logo.jpg
 מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתישבות חקלאית בע"מ דואר נע אבטח. מיקוד 79250.
טל.8515555 - 08 פקס 8515554 - 08


beit_knesetsmall.jpg

העלייה לקרקע בבני דרום הייתה בחודש אדר תש"ט
(1949 ) על ידי גרעין של חניכי כפר הנוער הדתי - 
גרעין "נתיבות-כפר דרום".
חברי גרעין זה הם אלה
שלחמו בכפר דרום שבנגב .
לגרעין זה הצטרפה קבוצה נוספת שנקראת גרעין
 "מורשה" 
(מיוצאי אמריקה ודרום אפריקה) ושתי
קבוצות אלה 
ייסדו יחד את בני דרום.

  רוצה לדעת עוד?  לחץ כאן.
   
    
 ה ו ד ע ו ת - ש ו ט פ ו ת    
צוות צח"י - יום חמישי 13 מרץ 2014
רשימת צוות חירום ישובי עודכנה
בהודעות > הודעות ביטחון

רשימת תפוצה בדוא"ל

המעוניינים להצטרף
לרשימת התפוצה בדוא"ל
(אנשי בני דרום בלבד)
מתבקשים לכתוב בקשה ל
ykg1ykg1@neto.net.il


   
  
אחראי עידכון:  קרן גוטליב