בני דרום

 

 מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ
דואר נע אבטח. מיקוד 79250.
טל.8515555 - 08 פקס 8515554 - 08

 
העלייה לקרקע בבני דרום הייתה בחודש אדר תש"ט
(
1949 ) על ידי גרעין של חניכי כפר הנוער הדתי - 
גרעין "נתיבות-כפר דרום".
חברי גרעין זה הם אלה

שלחמו בכפר דרום שבנגב .
לגרעין זה הצטרפה קבוצה נוספת שנקראת גרעין
 "מורשה" 
(מיוצאי אמריקה ודרום אפריקה) ושתי 
קבוצות אלה 
ייסדו יחד את בני דרום